Reklamacje i zwroty

Gwarancja i serwis

Nasza firma jako oficjalny dystrybutor produktów marki kamREC prowadzi serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny. W przypadku stwierdzenia problemów z zakupionym towarem należy to zgłosić pod adres mailowy biuro@kamrec.pl. W opisie proszę podać szczegółowy opis problemu. W odpowiedzi postaramy się podać przyczynę i sposób jej rozwiązania lub zostanie podjęta decyzja o konieczności przesłania produktu do serwisu.
Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 795795952.

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Jeżeli zostanie podjęta decyzja o złożeniu reklamacji prosimy przesłać urządzenie zgodnie z poniższymi wskazówkami (za regulaminem sklepu):

Dla umów sprzedaży zawartych od 25.12.2014 r.

2. Warunki gwarancji.
a. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym FORMULARZ REKLAMACYJNY (załącznik nr 1 pobierz) oraz oryginałem dowodu zakupu.
b. Przesyłany towar w ramach reklamacji należy starannie zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas transportu. Koszt przesyłki pokrywa kupujący.
c. Firma Kamrec udziela gwarancji na okres
- 2 lat dla konsumentów,
- 1 rok dla firm,
licząc od daty dokonania zakupu na produkty zakupione w sklepie internetowym kamrec.pl z wyłączeniem akumulatorów na które udzielona jest gwarancja na okres 6 miesięcy z uwagi na ich naturalne zużycie podczas eksploatacji oraz ich ograniczoną trwałość. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.
d. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni licząc od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. Termin ten może zostać wydłużony do 30 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części lub produktu.
e. Utrata gwarancji następuje w wyniku:
- dokonania przez klienta lub osobę trzecią samodzielnych napraw lub przeróbek sprzętu,
- uszkodzenia lub zerwania oryginalnej plomby gwarancyjnej (dotyczy urządzeń elektronicznych),
f. Gwarancja nie obejmuje
- eksploatacji sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub w warunkach ekstremalnych,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych z winy użytkownika, chemicznych, termicznych, zalań lub przepięć.
- części podlegających normalnemu zużyciu takich jak baterie.
g. Gwarancja obejmuje wykonanie bezpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy jeżeli naprawa będzie niemożliwa.
h. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji firma Kamrec zwraca koszt przesyłki towaru przesłanego w ramach reklamacji do wysokości najtańszej przesyłki w ramach paczki pocztowej Poczty Polskiej, a koszt odesłania reklamowanego produktu pokrywa firma Kamrec.
i. W przypadku reklamacji bezprzedmiotowej (reklamacja sprawnego urządzenia) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami transportu.
3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
4. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
6. Sprzedający dostarcza produkty bez wad. Sprzedający odpowiada jeżeli towar ma wadę fizyczną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą Kodeks Cywilny.

IV. Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta zwanej dalej ustawą Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupu w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta.
2. W przypadku zwrotu towaru należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (załącznik nr 2 pobierz).
3. Zwracany produkt winien być odesłany na adres Sprzedającego najpóźniej w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. Koszt odesłania towaru ponosi konsument.
5. Zwracany produkt powinien być dostarczony w stanie niezmienionym i posiadać kompletne wyposażenie i akcesoria oraz paragon z kasy fiskalnej. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6. Koszt dostarczenia rzeczy do konsumenta podlega zwrotowi do wysokości najtańszego możliwego sposobu dostawy danej rzeczy zgodnie z formami dostawy zawartymi w sklepie.
7. Zwrot płatności następuje w terminie do 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu zwracanej rzeczy.
8. Zwrot płatności następuje na rachunek bankowy podany przez konsumenta. Chyba, że konsument nie wyrazi takiej zgody.
9. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
10. Zwrot towaru możliwy jest w przypadku zakupu na kwotę powyżej 50 zł.
11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów zgodnie z art. 38 ustawy (załącznik nr 3 pobierz).

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dla umów sprzedaży zawartych do 24.12.2014 r.
2. Warunki gwarancji.
a. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym FORMULARZ REKLAMACYJNY (pobierz) oraz oryginałem dowodu zakupu.
b. Przesyłany towar w ramach reklamacji należy starannie zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas transportu. Koszt przesyłki pokrywa kupujący.
c. Firma Kamrec udziela gwarancji na okres 1 roku licząc od daty dokonania zakupu na wszystkie produkty zakupione w sklepie internetowym kamrec.pl. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.
d. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni licząc od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. Termin ten może zostać wydłużony do 30 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części lub produktu.
e. Utrata gwarancji następuje w wyniku:
- dokonania przez klienta lub osobę trzecią samodzielnych napraw lub przeróbek sprzętu,
- uszkodzenia lub zerwania oryginalnej plomby gwarancyjnej (dotyczy urządzeń elektronicznych),
f. Gwarancja nie obejmuje
- eksploatacji sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub w warunkach ekstremalnych,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych z winy użytkownika, chemicznych, termicznych, zalań lub przepięć.
- części podlegających normalnemu zużyciu takich jak akumulatory i baterie.
g. Gwarancja obejmuje wykonanie bezpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy jeżeli naprawa będzie niemożliwa.
h. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji firma Kamrec zwraca koszt przesyłki towaru przesłanego w ramach reklamacji do wysokości najtańszej przesyłki w ramach paczki pocztowej Poczty Polskiej, a koszt odesłania reklamowanego produktu pokrywa firma Kamrec.
i. W przypadku reklamacji bezprzedmiotowej (reklamacja sprawnego urządzenia) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami transportu.
3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
4. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl